Ára: 1.290 Ft/db helyett 990 Ft/db +postaköltség

(1-2 db esetében 320 Ft, 3-4 db-nál 620 Ft, 5-6 db-nál 850 Ft, 7-9 db-nál 1.000 Ft, 10 db-tól 1.150 Ft a postaköltség.)

Kövess engem!

Lélekemelő történetek célokról, útkeresésről, hivatásról

Mi a rendeltetésem? Mit akar az Isten az életemmel? Mi az, amit vár tőlem a mostani életállapotomban? Hogyan találhatom meg a békét a lelkemben? Mitől lesz több öröm az életemben? Hogyan segíthetem tudatos, keresztény felnőtté válásukban, az életcéljuk megtalálásában a családomban lévő gyermekeket, fiatalokat, unokákat?

Ezekről a kérdésekről szól a tanulságos, olykor megrázó, elgondolkodtató történeteket tartalmazó Kövess engem! c. kiadvány. Segít rátalálni önmagunkra, a küzdelmeinkből kivezető útra és megtanít az Isten útján maradni.
Szinte az összes egyházmegyéből olvashat izgalmas, megrázó életutakat, lelkipásztori vallomásokat. Érsek, püspök, idősebb, fiatalabb plébános, szerzetes atya, káplán, kórházlelkész, egyházi mozgalmakhoz tartozó atyák (Fokoláre, Házas Hétvége, Cursillo, Magyar Schönstatt Család, stb.) beszélnek Isten-keresésükről, hivatásukról, munkájuk gyümölcseiről.