Találj válaszokat, megoldásokat, utakat az életedben!

Lásd világosan, hogyan kell döntened, cselekedned!

Fedezd fel, mire indít a Lélek a hétköznapokban!

Ebben segít téged a

AMIRE A LÉLEK INDÍT

A LAUDETUR FITNESZ PROGRAM KÖVETKEZŐ ONLINE KURZUSA

Húsvét után, Jézus feltámadása után a tanítványok elveszettnek érzik magukat. Nem tudják, hogyan tovább! Sok mindent nem értenek, hogy mi, miért történt és történik az életükben… Éreztél már ehhez hasonlót? 

Feltámadása után Jézus sokféle formában megmutatja magát a tanítványoknak. Biztosítja őket arról, hogy továbbra is velük van. Majd megtörténik a Lélek kiáradása, amikor válaszokat kapnak, sok mindent megértenek, elfogadnak. Ettől kezdve a Szentlélek működik az életükben. 

Ez a kurzus abban segít neked, hogy amikor nem találod, vagy rossz helyen keresed az Istent, vagy amikor eltévedtél, akkor visszatalálj Hozzá! Hogy a Lélek által megtaláld, ami elveszett, és Ő vezessen döntéseidben, kapcsolataidban! Ő erősítsen meg hitedben, Ő vigasztaljon!

Segítünk, hogy jobban megértsd a húsvét titkát, és megtanulj a Lélek vezetésére hallgatni, hogy ne ragadj bele a „mocsárba”, a bajokba!

Segítünk, hogy ki tudd engedni a kontrollt a kezedből, és egészen a Lélekre tudj hagyatkozni, amely a húsvéti öröm fényességét, szabadságát hozza el a szívedbe!

Gyere velünk erre az izgalmas kurzusra, hogy a húsvét öröme és a Lélek működése a te életedben is valóságos tapasztalattá váljon!

Az anyagok bármikor visszanézhetőek, elővehetőek.

Különösen is érdemes regisztrálnod, ha a családodban vannak olyanok, akiknek jól jönne egy ilyen jellegű lelki támogatás. Megajándékozhatod őket ezzel a kurzussal.

MIT KAPSZ AZ „AMIRE A LÉLEK INDÍT” ONLINE KURZUSON?

7 videó-interjút

a húsvét titkáról és a Lélek működéséről

A videók átlagosan 30-35 percesek. A beszélgetésekben közreműködnek az alábbi, Fokolare közösséghez tartozó papok: Nagy Károly, dr. Csáki Tibor, Jávorka Lajos és dr. Kiss Imre.

A videókat később is bármikor visszanézheted!

Ami maradandó

e-kiadványt

(Ezt letöltheted pdf formátumban)

Ez egy gyakorlati útmutató mini-történetekkel, amely abban segít, hogyan tudod a figyelmedet arra irányítani, és azt megélni, amely valóban maradandó az életedben.

Pirkadat

c. könyv is a tiéd lesz

Abban segít a könyv, hogy elmélyüljön benned, és életed részévé váljon Jézus szenvedésének és feltámadásának lényege.

1. fejezet: AZ ÚTKERESÉSTŐL A MEGTÉRÉSIG Beszélgetések jezsuita atyákkal.

 • Honnan tudom, hogy jó úton járok, az életem jó irányba tart? – Forrai Tamás SJ
 • Hogyan helyezhetem át a fókuszt magamról Istenre? – Nagy Bálint SJ
 • Hogyan kerülhetem el, hogy letérjek az Istenhez vezető útról? Mire mondjak igent és mire nemet? – Kajtor Domonkos SJ
 • Hogyan tudok a fájdalmak, a nehézségek idején az Istenhez fordulni? Hogyan fogadom el Isten kezéből azt, amit ad? – Sajgó Szabolcs SJ
 • Mit tegyek, hogy ne szürküljek bele a megszokásokba, a hétköznapi vallásosságba? Hogyan újulhatok meg? – Koronkai Zoltán SJ
 • Hogyan engedhetem át magam Isten vezetésének? – Patsch Ferenc SJ

2. fejezet: A HÚSVÉT TITKÁRÓL ÉS A LÉLEK MŰKÖDÉSÉRŐL Beszélgetések a Fokolare közösséghez tartozó atyákkal. A videó-interjúkat így írásban is megkapod.

 • Mi köze a húsvétnak az életedhez, a megtérésedhez? – Nagy Károly plébános
 • Mi történik, amikor felismered Krisztust az életedben? – Nagy Károly
 • Valóban az élet, és a bőség az osztályrészünk? – dr. Csáki Tibor plébános
 • Mi az aggodalmaskodás ellenszere? – Dr. Csáki Tibor
 • Hidd el, Isten megmutatja magát neked! – Jávorka Lajos plébános
 • Mit tehetsz azért, hogy megelégedett életet élj? – Jávorka Lajos
 • Hogyan működik a Lélek az életedben? Hogyan alakít, formál?- dr. Kiss Imre plébános

A VIDEÓ-INTERJÚK EZT TARTALMAZZÁK:

1. Mi köze a húsvétnak az életedhez, a megtérésedhez?

BESZÉLGETÉS  NAGY KÁROLLYAL, A BUDAPESTI RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA TEMPLOM PLÉBÁNOSÁVAL
» Mit élnek át az apostolok Jézus halála után, és mit élünk át mi is, amikor az életünk nehéz helyzetbe kerül? Mi az üzenete számunkra?
» Jézus sokszor köszön így a feltámadása után: „Békesség nektek!”. Mit is jelent a Jézus által hozott békesség?
» Mit tanulhatunk Szent Tamás hitetlenkedéséből, viselkedéséből?
» Hogyan lesz a hit által életünk Krisztusban? Mit jelent a megtérés az életünkben?

2. Mi történik, amikor felismered Krisztust az életedben?

BESZÉLGETÉS  NAGY KÁROLLYAL, A BUDAPESTI RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA TEMPLOM PLÉBÁNOSÁVAL
» Mi az, ami elhomályosítja a látásunkat, ami miatt nehéz felismerni a hétköznapi életünkben az Istent?
» Hogyan tudom felismerni Isten jelenlétét, működését, vezetését az életemben? Hogyan tudok „rezonálni”, válaszolni rá?
» Hányszor tettek csalódottá, irányvesztetté a körülöttem zajló események? Hányszor voltam úgy összezavarodva, mint az emmauszi tanítványok? Hogyan lép be ilyenkor az életünkbe az Isten?

3. Valóban az élet és a bőség az osztályrészünk?

BESZÉLGETÉS DR. CSÁKI TIBOR NAGYMAROSI PLÉBÁNOSSAL.
» Miről szól igazából a mély értelmű, Jó Pásztorról szóló példabeszéd? Milyen hatással lehet az életünkre?
» Ki nekem Krisztus? Hogyan segít az előrehaladásomban?
» Mit jelent az, hogy Jézus azért jött, hogy életem legyen és bőségben legyen? Mit jelent a bőség az én személyes életemben?

4. Mi az aggodalmaskodás ellenszere?

BESZÉLGETÉS DR. CSÁKI TIBOR NAGYMAROSI PLÉBÁNOSSAL.
» Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne nyugtalankodjunk, ne aggodalmaskodjunk…. Ez nem könnyű! Hogyan lehet mégis életté váltani?
» Mindig keressük az Isten akaratát! Mit is keresünk pontosan, és hogyan találhatjuk meg?
» Hogyan értelmezzük ezt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”?
» Mire leszek képes a hit által?

5. Hidd el, Isten megmutatja magát neked!

BESZÉLGETÉS JÁVORKA LAJOS KUNSZENTMIKLÓSI PLÉBÁNOSSAL.
» Miért van szükségünk a Szentlélekre? Milyen hatással van az életünkre?
» Mitől lesz jobb attól az én életem, ha egységben vagyok az Istennel? » Hogyan mutatja meg magát nekünk az Isten? Mit is jelent ez a mindennapokban?
» Hogyan tudjuk megkülönböztetni Isten akaratát a saját, néhol önző elképzeléseinktől?

6. Mit tehetsz azért, hogy megelégedett életet élj?

BESZÉLGETÉS JÁVORKA LAJOS KUNSZENTMIKLÓSI PLÉBÁNOSSAL.
» Mit jelent az, hogy Isten az életünk Ura? Nem mi rendelkezünk az életünkkel? Pedig a világ mást sugall… » Annyira szeretnénk, ha a helyünkön lennénk…, ha megelégedett életet élhetnénk… Mit tehetünk?
» Hogyan vezet minket Isten a vágyainkon, a valósággal való találkozásainkon, a megpróbáltatásokon keresztül?
» Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét akkor is, amikor nem „érezzük” Őt, amikor mintha magunkra hagyna?

7. Hogyan működik a Lélek az életedben? Hogyan formál?

BESZÉLGETÉS DR. KISS IMRE SZARVASI PLÉBÁNOSSAL.
» Hogyan működött a Lélek a tanítványok életében és hogyan működhet a mi életünkben? Mit is jelent a Lélek működése, hogyan formál minket?
» Hogyan segít a Lélek az életem beteljesülésében, hogy az lehessek, akit az Isten megálmodott?
» Milyen ajándékai vannak a Szentléleknek? Mit jelentenek ezek a gyakorlatban?