SZERETNÉD FELISMERNI, MIRE INDÍT TÉGED

A SZENTLÉLEK A HÉTKÖZNAPOKBAN?

SZERETNÉD TUDNI, MI A TE UTAD, HOGYAN KELL DÖNTENED

EGY NEHÉZ HELYZETBEN?

HÍVD SEGÍTSÉGÜL A SZENTÍRÁST ÉS A SZENTLELKET!

Isten közelebb van hozzád, mint gondolnád!

Szól hozzád a szívedben, az eseményekben, a körülötted lévő emberekben és a Szentírásban is,
mely a leghitelesebb forrás számodra!

Halld meg az Úr üzenetét, ismerd fel szándékát e Bibliaiskola segítségével
az életed küzdelmes, viharos időszakaiban is!

A Bibliaiskolában kifejezetten olyan szakaszokkal, történetekkel találkozol,
amelyek az élet megpróbáltatásairól szólnak.
Megnézzük, hogy a bibliai szereplők hogyan tudtak szembe nézni a kihívásaikkal,
fájdalmaikkal és mit tanulhatunk tőlük.

EZT TARTALMAZZA A BIBLIAISKOLA

A Bibliaiskolában összesen 20 szentírási részt, jelenetet, történetet elemzünk
videó-beszélgetések formájában
(10 ószövetségi, 10 újszövetségi),
szakértő atyák közreműködésével.

* * *

Egy-egy szentírási részről szóló beszélgetés átlagosan 15-20 perces.
Így abszolút nem megterhelő, nem vesz el sok időt, mégis rendkívül tartalmas,
valamint számos érdekes, megszívlelendő szempontot tartalmaz, amit talán még sosem hallottál.

Mindegyik szentírási rész esetében megnézzük:
– Mi áll a történet hátterében?
– Mit élhettek át ebben a helyzetben a történet szereplői?
– Mi az üzente, tanulsága a ma embere számára az adott szentírási szakasznak?

ÓSZÖVETSÉG #1. RÉSZ:

1) A vízözön és benne Noé szerepe: Van, amikor átcsapnak fejünk felett a hullámok. „Összedől” körülöttünk minden. Úgy érezzük, mintha Isten haragudna ránk és rosszat akarna nekünk… Mintha Ő büntetne, amikor baj ér.

2) Egyiptomból való kivonulás – A zsidók a krízisben élik meg a kiválasztottságot: Melyek a zsidó nép kivonulás-történetének főbb állomásai? Hol van ezekben a próbatétel, a megküzdés, a krízis, és ezek mit üzennek nekünk? Nem de ilyen a mi életünk is: állandó változás, úton levés, szembenézés a megpróbáltatásokkal….?

3) Dániel könyve – Megalkuszunk-e a nehéz helyzetekben? Dániel a bajban, a fogságban is mennyire hűséges marad az Istenhez. A három ifjú a bajban is tanúságot tesz az Istenről. Előfordul, ahogyan Zsuzsannát, úgy minket is igazságtalanul vádolnak, szidalmaznak.

4) Jeremiás próféta – Rászedtél, Uram! Mi van Jeremiás vallomásának hátterében? Ki is volt Jeremiás, mit lehet róla tudni? Mit élhetett át Jeremiás? Mi is gyakran perlekedünk az Istennel és elmondjuk neki: „rászedtél, Uram…”

5) Jób – Ha az Isten jó, akkor miért van szenvedés? Feltettük már mi is azt a kérdést: Miért szenved az ártatlan? Miért kerül az istenfélő ember élete válságba? Honnan ered a sok baj, szenvedés és nyomorúság a földön, van-e ezeknek célja és lényege? Összeegyeztethető-e a rossz és az igazságtalanság egy jóságos és igazságos Isten létével?

ÓSZÖVETSÉG #2. RÉSZ:

1) Ábrahám – Aki teljesen Isten vezetésére bízta magát: Ábrahám és Sára nagy bánata: nem született közös gyermekük. Hány mai család átéli ugyanezt! Mennyire vesszük komolyan Isten ígéreteit? Istennél tényleg semmi sem lehetetlen? Néha Isten kegyetlennek tűnik? Miért ad próbatételeket?

2) József története – A nehézségekben helyállás példaképe: Mi is kerülünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük, elárulnak, becsapnak, kihasználnak bennünket… mint Józseffel is történt. Hogyan válhat mégis minden a javunkra? Hogyan tudjuk meglátni a szerencsétlen, tragikus események mögött az Istent?

3) Jónás – Istennel élek vagy elfutok? Sokszor mi is legszívesebben elfutnánk Isten elől, mint Jónás tette. Nem akarjuk azt, ami történik. Mire mutat rá Jónás és Isten kapcsolata? Mit üzen nekünk?

4) Rut esete – Hogyan tudunk a bajban szolidárisak lenni másokkal? Éhínség, költözés, többszörös haláleset, családtagok elvesztése – mindezt átéli Rut is. Vajon, hogyan lehet ilyen nehéz körülmények között megőrizni a szívünk békéjét? Hogyan gondoskodik ilyenkor az Isten?

5) 22. zsoltár – Miért hagytál el engem? Milyen szívesen panaszkodunk mi is, hogy milyen rossz az életünk, mennyi bajunk van, milyen elviselhetetlen terhekkel kell megbirkóznunk. Mire akarják ráirányítani a figyelmünket a zsoltárok?

ÚJSZÖVETSÉG #1. RÉSZ:

1) A tíz szűz dilemmája – Mikor vagyok balga és mikor okos? Ez a helyzet mindannyiunkkal megtörténik: lemaradunk valamiről, nem sikerül az, amire vágytunk …. Mikor van szükség éberségre? Mit jelent ébernek kell lenni (a nehéz időszakokban)? Isten ad nekünk adottságokat, lehetőséget – hogyan használjuk ezeket a viharos élethelyzetekben?

2) A tékozló fiú – Mindkettő dolgozik bennünk, a tékozló és a realista személyiség is: Mi is eltékozoljuk azt, amink van: időnket, egészségünket, a lehetőségeket… Ki vagyunk éhezve valamire: szépre, jóra…. Van bátorságunk szembenézni önmagunkkal, bocsánatot kérni a nehéz helyzetekben? Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten meglepő irgalmát?

3) Az emmauszi tanítványok – Isten nem fog a semmiből egyszerre csak válaszokat adni: Néha képtelenek vagyunk felismerni a fontos dolgokat az életünkben … Mindig később eszmélünk rá az igazságra? Mit tegyünk, hogy megnyíljon a szemünk Isten jelenlétére és üzenetére?

4) Pál megtérése – Nem értem, mit akar tőlem az Isten, de megteszem, ami kér: Hozzánk is szól az Isten hozzánk? Hogyan akar kivezetni a tévútról? Szent Pál megtérésének tanulságai. Amikor elérkezik az idő, akkor „visszanyerjük” „látásunkat”?

5) Jakab levele – Miért öröm, ha megpróbáltatás ér bennünket? Jakab levelében kész útmutatót találunk arra, hogyan is érdemes élnünk. Mit tegyünk a megpróbáltatások, kísértések, harag, a rendetlen kívánságok, türelmetlenség idején? Mennyire fontos a hit és az imádság az életünkben?

ÚJSZÖVETSÉG #2. RÉSZ:

1) A Szent Család menekülése Egyiptomba – A krízis is javunkra válik? Isten nem óv meg minket a küzdelemtől. Milyen érzés, amikor máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogyan elterveztük? Hogyan viszonyuljunk hozzá? Mit kezdjünk a bennünk és a körülöttünk lévő gonosszal? Hogyan kezeljük a veszélyt, a külső fenyegetettséget?

2) Jairus leánya és a vérfolyásos asszony – Szülessen meg bennünk a vágy a gyógyulásra! Úgy tűnik, Jézus akarja, hogy gyógyuljunk, ne csak testileg, lelkileg is… Hogyan segít, vigasztal, hogyan ad erőt? Istent érdekli az, ha bajban vagyunk? Mit tehetünk mi, hogy gyógyuljunk? Ma is, velünk is történnek csodák?

3) A házasságtörő asszony – A mások és a magunk iránti irgalmasság ereje: A házasságtörő asszony megéli a kitaszítottságot, a megvetést, az emberek haragját, ami egyébként a bűne következménye. Mi is megélünk ilyeneket… Mi az üzenete Jézusnak az ilyen helyzetekben? Milyen károkat okoz az ítélkezés?

4) Péter tagadása – Ne a bukásainkra, hanem Jézusra nézzünk! Péter a tagadása előtt rendkívül magabiztosnak tűnik… Sokszor mi is azt hisszük, hogy jobbak vagyunk bárkinél, aztán jönnek a nehézségek és megérezzük kicsinységünket…. Újra és újra szembesülünk ugyanazokkal a bűnökkel, korlátokkal? Mit kezdjünk velük? Hogyan fedezhetjük fel az utunkat, amikor minden olyan homályos?

5) Pilátus ítélete – A Szentlélek csendes hangja szerint dönts! Pilátusra nagy nyomás nehezedett… Nyomás nehezedik ránk rokonaink, barátaink, családtagjaink, munkatársaink felől? Mennyire cselekszünk mások elvárásai szerint? Hogyan tudunk szívünk szerint dönteni? Mi határozza meg a döntéseinket?

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNED A

BIBLIAISKOLÁN?

  • Mert olyan Ó- és Újszövetségi szentírási szakaszokkal, történetekkel, szereplőkkel ismerkedsz meg egészen új megközelítésből, amelyek segítenek neked az élet viharainak megküzdésében.
  • Új megvilágításba kerülnek számodra ezen szakaszok és megtanulod, hogyan is olvasd a Bibliát.
  • Bátorítást adnak számodra ezek a történetek, mert látod, milyen módon vezette az Isten a bibliai szereplőket, akik néhol hasonló nehézségekkel küzdöttek.
  • Felfedezheted, mit üzennek most számodra ezek a történetek és ezáltal megtaláld a saját utadat!
  • Hozzásegít a lelki egészséged és békéd fenntartásában, megteremtésében.

Szakértőink, akik a videó-beszélgetéseken a bibliai elbeszélések feldolgozásában a segítségedre lesznek: Dr. Benyik György, Dr. Thorday Attila, Dr. Liszkai Tamás és Pálfai Zoltán

BIBLIAISKOLA PRÉMIUM

Most lehetőséged van arra, hogy hozzájuss legfrissebb kiadványunkhoz, melynek címe: ÉLET A VIHARBAN.

Ez a könyv tartalmazza az idei év 3 kurzusának, „5 módszer, amivel erősítheted lelki ellenálló képességedet„, „Arcok a viharban” és a „Bibliaiskola” összesen 32 interjúját.

AKKOR AJÁNLOM NEKED:
– ha az előző kurzusok közül valamelyikről lemaradtál, mert azokat az anyagokat is tartalmazza,

– ha megvan mindegyik kurzus anyaga, mert így egy összefoglaló, nyomtatott verziója is meglesz neked, amit könnyebben tudsz „forgatni”, mint a videókat.
Sőt, ajándékba is adhatod hozzátartozóidnak!

1. FEJEZET: 5 MÓDSZER, AHOGYAN ERŐSÍTHETED LELKI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEDET
– Így kezeld az élet nehéz pillanatait, küzdelmeit – 

Hogyan gondoljunk a krízisekre? Hogyan kezeljük a stresszt?
A szakértő: Tóth Dániel, pszichológus

Hogyan kezeljük a veszteségeinket, kudarcainkat?
A szakértő: Csernák Krisztina, egészség szakpszichológus, pszichoterapeuta-jelölt, gyászfeldolgozás-módszer specialista

Hogyan tudjuk elfogadni a megváltoztathatatlan dolgokat? Hogyan leszünk képesek „újjászületni“?
A beszélgetőtárs: dr. Beer Miklós, nyugalmazott váci megyéspüspök

Hogyan lehet erősíteni a pozitív önértékelést és önelfogadást?
A szakértő:: Bohár-Kovács Janka, keresztény pszichológus

Hogyan leszel képes nagyobb perspektívában látni az életedet?
A szakértő:: Cserép Csongor, keresztény pszichológus

2. FEJEZET: ARCOK A VIHARBAN
– Embert próbáló történetek, drámai sorsok, bukások, újrakezdések – 

SZIFFER PÉTER: Amit bolyongásaimban megleltem
Az apja nem volt jelen az életében. Kamaszként szinte ő gondoskodott édesanyjáról, aki nem sokat foglalkozott vele. Fiatalon seftelt, hogy megéljen. Bejárta Izraelt, Amerikát, Indiát, Egyiptomot, Japánt és Ázsia több országát. A “viharai”, bolyongásai hozzájárultak, hogy meglelje a békéjét, önmagát! 

KÁRÁSZ ESZTER: Hullámhegyeket és völgyeket jártam be
Nyolcévesen belecsöppent a művészvilágba (a Szamárköhögés c. filmben szerepelt). Próbált mindenkinek megfelelni, hogy továbbra is szeressék. Az édesanyja egyedül nevelte. Megtanulta, vállalni kell a gyengeségeit, a hiányosságait. Kudarcként élte meg, hogy nem vették fel a Színművészetire, amiért ma már hálás. Később bohóc doktor lett.

FRIDVALSZKI NÓRA ÉS RICHÁRD: A mély fájdalomban egymásba kapaszkodtak
Kalandos úton megismerkedtek. Előtte azonban Richárdnak széthullott a családja, amely megtörte. Nóra pedig számos betegséggel küzdött fiatalon. Házasságkötésük után kiderült, Nóra meddő. Ennek ellenére gyermekük fogant, ami kész csoda volt, viszont a várva várt babát korán elvesztették. A viszontagságokból sok mindent megtanultak.

HOLLÓ ANDRÁS: Hogyan éltem túl egy balesetet és hogyan kezdtem új életet?
András mondhatni sikeres életet élt, szép házasságban született két gyermeke, amikor egy motorbalesetben melltől lefelé lebénult. Két évig kórházban volt. Megosztja mély krízisélményét, és azt, hogy miként találta meg abban a helyzetben újra az életét.

GÓDORNÉ HAZENAUER ZITA: A traumák, küzdelmek által lett másokért élő ember
A kilencvenes években jól fizető állása volt egy multinál, majd feladva karrierjét, tizedannyi fizetésért elszegődött tanárnak. Az apukája alkoholista volt, anyukája depressziós. Könyvekből tanult meg “élni”. Sok gyereket szeretett volna a férjével, azonban sorra vesztette el a magzatokat. Ezen kívül egy gyógyíthatatlan betegségben is szenved.

DRÁVUCZ RITA: Nehéz felkészülni a váratlanra, az ismeretlenre
Az egykori világ – és Európa bajnok vízilabdázó kislánya dongalábbal jött a világra. A helyzet annyira megrémítette Ritát, hogy majdnem összetört. Idővel kiderült, hogy egy genetikai rendellenességgel is fel kell venniük a harcot. Rita nemcsak felállt a padlóról, hanem ma egy emberként küzd kislánya jelenéért és a hozzá hasonló, akadállyal élő fiatalok jövőjéért.

RÓZSA ATTILA ÉS MARIANNA: Megbocsátással Istenben mindig van újrakezdés
Rózsa Attila és Mariann négygyermekes szegedi házaspár, 30 éve ismerik egymást, a mindent elsöprő nagy szerelem után eljutottak a válásig is, majd szentségi házasságot kötve teljesen új alapokon kezdték újra közös életüket. Fordulatokban gazdag történetük jó példa arra, hogy Istenben mindig van újrakezdés. 

3. FEJEZET: BIBLIAISKOLA
– a megküzdésről, a próbatételekről, a krízisekről – 

1) Vízözön és Noé története

2) Egyiptomból való kivonulás

3) Dániel és Zsuzsanna története

4) Jeremiás próféta esete

5) Jób története

6) Ábrahám gyermektelensége és Izsák feláldozása

7) Józsefet eladják testvérei

8) Jónás viszontagságos sorsa

9) Rut esete

10) 22. zsoltár

11) A tíz szűz dilemmája

12) A tékozló fiú és a bátyja

13) Az emmauszi tanítványok vaksága

14) Pál megtérése és vezetése

15) Jakab levele

16) A Szent Család menekülése Egyiptomba

17) Jairus leánya és a vérfolyásos asszony

18) A házasságtörő asszony reménye

19) Péter tagadása

20) Pilátus döntése

BIBLIAISKOLA EXTRA

HA MEGTETSZETT A BIBLIAISKOLA „FELHOZATALA”, TARTALMA, EGY KIS PLUSZT IS ADHATOK A SZÁMODRA, HA IGÉNYLED!

2022. júliusától 6 hónapon keresztül – minden hónapban egyszer (kb. hónap közepén) küldök számodra egy-egy anyagot, amelyben újabb bibliai szereplőket mutatok be dr. Benyik György atya és dr. Sávai János atya közreműködésével.

A következő bibliai szereplők életén keresztül bemutatjuk, hogy az ő küzdelmeik, bukásaik, bűneik mit tanítanak számodra. Mit üzen az Isten a példájukon keresztül? Hogyan is éljünk?

A 6 HÓNAP ANYAGAI A KÖVETKEZŐK LESZNEK:
Július: Mózes és Cippóra / Augusztus: Dávid és Batséba / Szeptember: Judit és Holofernész / Október: Máté, János és Péter apostol / November: Mária, Márta és Lázár / December: Szűz Mária és Szent József

VÁLASSZ A BIBLIAISKOLA 3 LEHETŐSÉGE KÖZÜL:

ALAP csomag

Megkapod a Bibliaiskola 20 szentírási történetéről, epizódjáról szóló videó-beszélgetéseket.

Csomagár: 6950 Ft 

PRÉMIUM csomag

– Megkapod a Bibliaiskola 20 szentírási történetéről, epizódjáról szóló videó-beszélgetéseket.

– Megkapod az ÉLET A VIHARBAN c. könyvet. 

Csomagár: 7950 Ft + postaköltség

EXTRA csomag

– Megkapod a Bibliaiskola 20 szentírási történetéről, epizódjáról szóló videó-beszélgetéseket.

– Megkapod az ÉLET A VIHARBAN c. könyvet. 

– Megkapod a Bibliaiskola Extra anyagait 6 hónapon keresztül.

Csomagár: 8950 Ft + postaköltség

FONTOS INFORMÁCIÓK A RENDELÉSHEZ:

A PRÉMIUM és az EXTRA csomag megrendelése esetén a csomag részét képező
ÉLET A VIHARBAN című könyv elpostázási ára + 550 Ft belföldre.
Külföldre 2000 Ft.

PLUSZ 1 db könyv vásárlása esetén a postaköltség 550 Ft belföldre.
PLUSZ 1-2 db esetében 1550 Ft belföldre a postaköltség.

***
Ha bármilyen kérdésed van, hívd a +36703892672 számot vagy írj az iroda@laudetur.hu címre.