Egy napon egy hatalmas kődarab így beszélt: „Én vagyok a legerősebb a világon!” Meghallotta ezt a vas, és rávágta: „Én igenis erősebb vagyok nálad! Akarod látni?” Azon nyomban egymásnak estek, és a vas hamarosan széthasította a követ. „Én vagyok a legerősebb!”- büszkélkedett a vas. A tűz azonban fitymálva ráförmedt: „Még hogy te!? Én sokkal erősebb vagyok nálad.” Addig küzdöttek egymással, míg a tűz meg nem olvasztotta a kemény vasat.

„Nincs nálam erősebb a Földön!” – dicsekedett a tűz. Meghallotta a hencegést a víz, és így szólt: „Már hogyne lenne! Én könnyedén legyőzlek téged.” – Azzal gyorsan el is oltotta a tüzet. „No lám, mégiscsak én vagyok a legerősebb a világon!” – büszkélkedett a víz. Azonban nem sokáig. A Nap ugyanis megelégelte a hőzöngését, és felszárította a vizet. „Bizony, az enyémnél nagyobb erő nem létezik a világon!” – jelentette ki a Nap.

„De bizony, létezik!” – kiáltotta a szél, azzal hatalmas felhőket hajtott a Nap elé, amelyek eltakarták annak minden fényét és melegét. Most a szél döngette a mellét: „Az enyém a világon a legnagyobb erő!” Meghallották ezt a magas, sziklás hegyek, s így szóltak a szélhez: „A te erőd nem is fogható a miénkhez! Próbáld csak meg! El bírsz-e mozdítani minket?” A szél nekiveselkedett, fújt teljes erejéből, de semmire sem jutott. Megszégyenülten vonult vissza. A hegyek dübörögtek: „Erősek vagyunk! A legerősebbek!”

Az ember azonban így szólt: „Csak lassan a testtel! Majd elbánok én veletek!” És valóban: dinamittal és más robbanóanyagokkal szilánkokra tépte a hegyeket. „Hiába! Mindig is tudtam! Én vagyok a legerősebb!” – jelentette ki az ember. Akkor azonban eléje lépett a halál: csak suhintott egyet a kaszájával, s a hőzöngő ember már ki is lehelte a lelkét. A halál diadalittasan táncolt. Csak lengette a kaszáját, újabb és újabb emberéleteket oltva ki, látszólag megállíthatatlanul. Egy nap azonban útját állta Valaki, akivel egyszer már végzett, de a harmadik napon feltámadt, és végérvényesen legyőzte őt.

Jézus megmutatja, hogy az Ő gyengesége erősebb az embereknél, oktalansága bölcsebb az embereknél. Van olyan emberi elesettség, gyengeség, amelyre nem ad megoldást a lehengerlő erő, vagy a testet gyógyítani képes csodatévő hatalom. A bűneinkben való elbukottságot, a lelki sebeinket, a kapcsolatainkban bekövetkezett töréseket csak a megbocsátás, a mindent elviselő irgalom képes gyógyítani, ami a keresztről sugárzik felénk.
Vannak olyan kérdések, olyan kételyek, amelyekre nem ad kielégítő választ egyetlen bölcselet, emberi okoskodás vagy tudomány sem. Mint például az ártatlanok szenvedésének kérdése, vagy az örök élet utáni vágyunk, amit a halál kikerülhetetlenségéről való tapasztalatunk sem képes lerombolni. Ezekre a kérdésekre szintén csak a kereszten meghaló, de a sírból győzedelmesen feltámadt Krisztus tudja megadni a választ.
(Finta József atya)

Ez 37,23
Nem szennyezik be többé magukat bálványaikkal, iszonyatos tetteikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket a hűtlenségből, amelyet elkövettek, megtisztítom őket, és az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.


TIPP:

Rengeteg kérdés van bennünk, ami arra irányul: miért?
Nincs mindenre válasz. De ha Istenben vagyunk és Ő bennünk, akkor nem is kell mindig válasz. Belül érzi, jó úton van. Volt már ilyen az életében?

21 válaszok
 1. Dipl.Ing.Tibor Gutay
  Dipl.Ing.Tibor Gutay says:

  Köszönöm Önnek. Nekem Isten a legfontosabb, mert életem igaz kíséröje Ő. Sokat szenvedek a félelemtöl. Ilyenkor imádkozom, s megszünik a félelem. Nagyon fontos nekem az hogy szeretteimért, szülőhazánk Nagymagyarországért és lakosságáért, magamért imádkozzak.Isten áldja a hívő testvéreim, a böcsületes magyart és szeretett székely testvéreinket midenütt a világon, valamint édes szülőhazánk Nagymagyarországot és népeit mindörökké.Amen. Áldassék Isten és ajándéka Jézus mindörökké.Amen. Imádkozzunk ezért Istenhez.Amen.

  Válasz
 2. Magdi
  Magdi says:

  Kedves István!
  Nagyon köszönöm ezt a 40 napos nagyböjti felkészítést. A tanulságos, megható történeteket.
  Kívánok Önöknek Áldott Húsvéti ünnepeket, és jó egészséget, munkájuk folytatásához! Az Úr Áldja meg Önöket, és munkájukat. Ámen

  Válasz
 3. Batta Istvánné
  Batta Istvánné says:

  Nem ismérlem a szép megfogalmazott szavakat. Isten áldása kisérje továb bi munkájukat, várva a folytatást. Szép Husvéti ünnepeket.

  Válasz
 4. RGA
  RGA says:

  Kedves Írók és Olvasók!
  Megfogadtam, hogy nagyböjti fogadalomként minden nap elolvasom a Laudetur Kiadó napi nagyböjti lelkigyakorlatát.
  Pedig nem volt könnyű, mert hamar rájöttem, hogy nem jó helyen vagyok. Vagyis a hely jó, csak nekem nem megfelelő.
  Vártam, hogy mi fog kibontakozni abból, hogy néhány kedves író, itt fohászkodik írásban, kér magának mindenfélét, pl. türelmet és megértést, és elnézést mások – sokszor közeli hozzátartozók – hibái iránt.
  Soha nem adtak hangot a véleményüknek azok, akik nem csak kisimították az egyetértésüket, és talán az Atya (bocsánat nem az ATYA, hanem a Tisztelendő úr) mentalitása miatt nem alakult ki igazi párbeszéd. Ha mindenki arra vigyáz, hogy véletlenül se lépjen a másik ember tyúkszemére, akkor bizony elég langyos kereszténységet lehet csak bemutatni.
  Gondoltam, hogy csak annyit írok: „Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Mt 17,20)
  Aztán rájöttem, ahogy múltak a napok, hogy nem a hittel van a baj, hanem a hit „felhasználásával”.
  Nem lehet állandóan abba kapaszkodni, hogy türelmesek vagyunk, amikor azt várják tőlünk – talán számon is kérik majd – hogy ha láttuk a helyes utat, miért engedtük, szeretetből, vagy félreértelmezett testvériségből, esetleg kajánságból hagyni valakit a lehetetlen viselkedésére, vagy csak arra, hogy rossz úton járjon. Nem ahhoz kell erőt kérni, hogy elviseljünk valakit, hanem ahhoz, hogy tapintatosan figyelmeztessük, vagy akkor is megvilágosítsuk a helyzetet, ha kényelmetlen mindenkinek. Hol van a hívők magabiztossága és segíteni akarása? Hát itt nem sokkal találkoztam ennyi nap alatt.

  Egy paptanárunk arra tanított minket, hogy „Kereszténynek lenni, nem egyenlő azzal, hogy hülyének lenni”.
  Hányszor találkozunk olyannal, hogy annak néznek minket, és ilyenkor csodálkozom, hogy a keresztények miért akarnak jók lenni? Illetve miért mutatják a túlzott jóságot? Jónak lenni nem azt jelenti, hogy az ember hagyja, hogy a hátán fát vágjanak.
  Két dologban biztosnak kell lennünk, az Istenben és magunkban.
  Akár ebben a sorrendben is.
  Érdemes néha odafigyelni a népszerű magyar közmondásokra is, pld.: Segíts magadon, Isten is megsegít.
  Ha mindent megteszünk, ami az erőnktől telik, akkor ne legyen bűntudatunk, hogy csak annyi telik. Gondoljuk arra, hogy „az Isten tudja, majd megoldja….”
  Miért gondolja bárki. hogy amikor hulla fáradtan befekszik az ágyba, az Atyja még hosszú imákat vár el tőle? Az imádkozás, nem szószámra eredményes. Valaki minél többet imádkozik annál eredményesebb, a kérése teljesítésénél? Ha egy csoport-társ leírja ezt, miért nincs egy jó lélek egy önmagát jónak tartó keresztény közösségben, aki azt válaszolja neki: aludjon tiszta lelkiismerettel, ne görcsöljön, ha csak egy gondolat telik tőle, akkor is vigyáznak rá.
  Remélem senkit sem sértettem meg!
  Kívánok áldott, boldog húsvétot! És egy szép verset Virágvasárnapra.

  Gilbert Keith Chesterton (1874-1936):
  The Donkey
  When fishes flew and forests walked
  And figs grew upon thorn,
  Some moment when the moon was blood
  Then surely I was born.
  With monstrous head and sickening cry
  And ears like errant wings,
  The devil’s walking parody
  On all four-footed things.
  The tattered outlaw of the earth,
  Of ancient crooked will;
  Starve, scourge, deride me: I am dumb,
  I keep my secret still.
  Fools! For I also had my hour;
  One far fierce hour and sweet:
  There was a shout about my ears,
  And palms before my feet.

  A szamár
  Mikor az erdő járt, a hal
  repült, a vad sövény
  fügét hajtott s vérzett a hold,
  akkor születtem én.

  Rikoltva, torz fejjel, fülem
  csúf szárnyként röpködött:
  ördög torzképe lettem a
  négylábúak között.

  Kit kivetett rongyként a föld
  s egy ősi akarat,
  gyötörj, gyalázz: néma va-gyok,
  megőrzöm titkomat.

  Ostobák! Jutott nékem is
  egy nap, vad s drága nap:
  hangok lengtek fülem körül
  s pálmák lábam alatt.
  Fordította: Sárközi György

  Válasz
  • Vereb István
   Vereb István says:

   Tisztelt RGA! Akár Ön is lehetett volna az, aki a gondolatát, javaslatát tapintatosan elmondja egy hozzászólónak, mint ahogy most meg is fogalmazta.
   A lelki életben nem vagyunk egy szinten, ezért más nem biztos, hogy úgy gondolkodik mint én, de attól még tisztelhetem.

   Válasz
 5. Matusekné Anikó
  Matusekné Anikó says:

  A magunk keresztjét és áldozatát nem kerülnünk kell,hanem erőt kérnünk arra,hogy elhordozzuk a keresztet és véghezvigyük az áldozatot.
  Köszonet és hála István és Réka áldozatos munkájáért és atyák tanìtásáért. Isten áldja őket és a hozzászólókat. Ez a 40 nap felért egy lelkigyakorlattal.
  Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánok imádságos szeretettel.

  Válasz
 6. Radocsai Anna
  Radocsai Anna says:

  ” Krisztus,Istenember, szép és szeretetre méltó, örök bölcsesség és végtelen irgalmasság,út,igazság és élet ! Te a világot nemcsak a maga értékeivel és erőivel vezeted útján előre: nem pénzzel,vagyonnal, művészettel, sem szépséggel és tekintéllyel,sem hatalommal.” Add,hogy mindinkább kikerüljek saját énem bűvöletéből rendetlenségéből, valamint az Istentől idegen világ zavarosságából és veszélyeiből, hogy csak belőled és benned éljek, mert csak nálad van az emberek igazi élete és feltámadása ! ” / Beszélgetés a Mesterrel /

  Válasz
 7. Rudnyánszky Lívia
  Rudnyánszky Lívia says:

  Szent Péter apostol – akit Jézus Urunk kősziklává tett! – gyönyörű levelet írt nekünk, amely
  e szent negyven nap áldott üzeneteinek összefoglalója és tovább lelkesítője lehet mindnyájunk számára. Ezt a kegyelmet hálás örömmel kérem a Laudetur tanúságtevő Vezetőire és valamennyi olvasóra.
  “Jézus Krisztus, az ÉLŐ KŐ.
  …mint a most született kisdedek, hamisítatlan szellemi tej után vágyakozzatok, hogy
  általa növekedjetek az üdvösségre, miután megízleltétek, milyen édes az Úr(Zsolt.34
  Járuljatok hozzá, mint élő kőhöz, akit az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasz-
  tott és megtisztelt(Iz.28). TI IS, MINT ÉLŐ KÖVEK, ÉPÜLJETEK FEL RAJTA
  lelki házzá, szent papsággá lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek
  Jézus Krisztus által.” (1 Péter levél 2. 2-5)
  Hála Istennek mindenért, hála Élő Kő-testvéreimért Jézus Krisztus szerető Szívében!

  Válasz
 8. Hné Marika
  Hné Marika says:

  KEDVES RÉKA ÉS ISTVÁN !

  Nagyon szépen köszönöm áldozatos munkájukat !
  40 napon keresztül terelgettek bennünket az Istenhez vezető úton.
  Igazából meg sem tudom köszönni, azt a sok példát és tanítást,amit kaptunk.
  Kérem Isten bőséges áldását munkájukra és egész életükre.
  Krisztus feltámadásának fénye aranyozza be életük mindennapját !
  Kegyelmekben gazdag,áldott, szép húsvéti ünnepeket kíván szeretettel Marika

  Válasz
 9. Ágó
  Ágó says:

  Még nem volt részem eddig ilyen szép, tartalmas, lélekemelő 40 napos készületben mint amit a Laudetur jóvoltából most megkaphattunk! Külön köszönet a munkatársaknak (Istvánnak és Rékának) és akik kitalálták, összeállították, hogy a napi olvasmányokhoz, vagy evangéliumhoz is hangolták a témákat! Köszönjük mi a “résztvevők” hogy figyeltek is a véleményekre, tanúságtételekre, minden megszólalásra, nem kis teljesítmény lehetett. Köszönöm magam részéről is a sok értékes, hitünkben megerősítő hozzászólást, a verseket és az ajánlott irodalmakat és főképp az őszinte vallomásokat, megtapasztalásokat! Én is szeretném ha nem zárulna le ennyivel, ha folytatódna! Sokaknak felhívtam rá a figyelmét menet közben is és mindannyiunk nevében mondhatom, nagy szükség van ma erre a fajta “összekapcsolódásra”, vélemény nyilvánításra is! Isten áldását kérem mindnyájukra, áldott nagyhetet és a feltámadásban vetett töretlen hitet kívánok és hogy oltalmazza az Úr drága hazánkat mindenfajta veszedelemtől!

  Válasz
 10. Klára Pécsről
  Klára Pécsről says:

  Kedves Réka és István!
  Hálásan köszönöm ezt az új kezdeményezésüket, a sok szép történetet és gondolatot mellyel nagy lehetőséget adtak a teljes lelki felkészülésre a húsvéti nagy ünnepünk méltó megünneplésére.
  Nagyon sok szeretettel kivánok Önöknek és minden kedves hozzászólónak áldott kegyelemteljes ünnepet.

  Válasz
 11. Klára
  Klára says:

  Nagyon szépen köszönjük ezt a 39 , 40 napot. Sokunknak volt erre szüksége. A Jó Istentől Önök által ezt meg is kaptuk. Szeretettel kívánok ÁLDOTT SZÉP HÚSVÉTOT, várom a továbbiakat.

  Válasz
 12. Takács Ágnes
  Takács Ágnes says:

  “Mid van, amit nem kaptál?”- kérdezi Szent Pál. S folytatja azzal, hogy ily módon semmi alapunk a dicsekvésre. Mindenem, amim van és ami vagyok Isten ajándéka. Minden kegyelem.Csak hálával tartozom, nem másokat lebecsülő, lenéző dicsekvéssel. Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosakat felemeli.
  Emberi beszélgetéseinkben sokszor tapasztalom,hogy sokan vannak, akik mindent a saját erőfeszítéseiknek tulajdonítanak. Félnek, aggódnak a jövő kilátástalansága miatt. Egyáltalán nem számolnak Isten erejével. Számukra az nem létező valóság. Nincs reményük, mert nem tudnak bízni Istenben.

  Válasz
 13. Eller Mária
  Eller Mária says:

  “Krisztus vére ihless meg engem!”…
  (Budaörs, 2018. március 24-én)
  Eller Mária: Húsvéti eskü 2018

  Húsvét ünnep örömére,
  tedd a kezed a szívedre,
  fogadj örök hűségedre,
  Krisztus Urunk ős hitére.

  Atya s Fia szeret téged,
  két szemeddel csak őt nézed,
  kárhozattól nem kell félned,
  kétkedésed véget érhet.

  Megváltásban lehet részed,
  ezt most ésszel jól feléred,
  megtört lelked most felébred,
  csak Ő számít már Te néked!

  Válasz
 14. Erika
  Erika says:

  Egy a Római levélből való idézet vált életem vigasza , idővel elkezdtem figyelni, hogy Isten milyen jót tud kihozni egy nehéz helyzetből. És valóban eddig még mindig győztesként jött ki a nehéz -ségeimből. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

  Válasz
 15. Hné Marika
  Hné Marika says:

  Erőss Alfréd KÖNYÖRGÉS

  URAM!
  Nem magamért imádkozom.
  Ez a legnehezebb imádság.
  Nagy terhem van,
  a népemet hozom.
  Már meginognék, mint a nádszál,
  de erőt önt belém a bizalom.
  Láncszem vagyok,
  Velem imádkozik a népem:
  a magyarok a földön és az égben.
  A láncot tartják erős angyalok.
  Imádkozik az ország.
  Hozzád emeli,Isten, e nép arcát
  és színed előtt könyörögve ellép.
  URAM!
  Az egyetértés nagy kegyelmét
  add meg nekünk, add meg nekünk.
  Legyen az mindennapi kenyerünk!
  Ámen.

  Válasz
 16. Hné Marika
  Hné Marika says:

  Nagyon tetszik ez a tanulságos történet. Végig vezet bennünket a természet erőin keresztül / a kő, a vas, a tűz, a víz, a Nap, a szél, a sziklás hegyek, az ember, a halál / és végül JÉZUS KRISZTUSNÁL kötünk ki, Ő a végállomás . Aki meghalt értünk a kereszten, de győzedelmesen feltámadt a harmadik napon. Olyan csodálatos ez! Jézus megmutatta ,hogy az Ő gyengesége erősebb az embereknél!
  /régebben olvastam ezt a történetet,de szinte már el is felejtettem/Nagyon jó példa arra ,hogy Jézus Krisztus mindenek felett áll,gyengeségében is milyen erős és hatalmas !
  Nagyon köszönöm a Laudetur Kiadónak fáradságos munkáját, mellyel közelebb vezettek az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez. Külön köszönöm Finta József atyának a gyönyörű tanítást, szinte úgy érzem, hogy meg kellene tanulnom,mint egy verset. Isten bőséges áldását kérem Atyára! Ezek után szinte megszólalni sem tudok, ebben minden benne van.
  Igen, rengeteg kérdés van bennünk : a miértekre nincs válasz. Hála Istennek én már régóta nem keresem a miértekre a választ. Miért kellene nekem mindent tudni,mindent megérteni? Biztos nem tartozik rám,ránk. Isten azt mondta: Az Én útjaim, nem a ti útjaitok. Isten útjai kifürkészhetetlenek.
  Elfogadom, hogy ezek hittitkok ! Eleget tudok, ahhoz, hogy hiszem azt, hogy Isten létezik : Hiszek benne, bízok benne, remélek benne. Tudom, hogy szeret és a javamat akarja: nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy éljen. Istennél nincs lehetetlen, Ő rosszból is ki tud hozni jót. Ha Isten közelségében vagyok, és minden erőmmel törekedem ,arra,hogy el ne essek, ha elestem fel tudjak állni és tudjam újra elölről kezdeni, akkor nekem ennyi elég,mit akarhatnék még!? Istenem Rád bízom magam!

  Veled akarok maradni Uram!

  Veled akarok maradni, Uram!
  Kísérni az úton, a Golgotáig.
  Követni a sziklás, mély partokon
  S büszkén, boldogan eljutni odáig.

  Veled akarok maradni, Uram!
  Nézni töviskoszorúd csillogásait.
  Hófehér kezed,vérző sebeid,
  Hallgatni szíved halk dobogását.

  Veled akarok maradni, Uram!
  Mert benned él a tavasz,s a nyár tüze.
  Benned lángol az örök szent titok,
  S minden hatalomnak vége s kezdete.

  Az életem felkínálom,Uram!
  Vágyamat, sorsomat, szenvedéseimet.
  A felsíró lágy harmonikákat,
  A korán eltemetett reményeket.

  Veled akarok maradni, Uram!
  Kísérni az úton a Golgotáig.
  Szeretni Jézust, az életem célját,
  S őbenne hinni, bízni a halálig.

  Lábaidhoz jöttem, vígasztalj meg engem,
  Mert szomorú vagyok, elborult a lelkem.
  Oly nehéz az élet, annyi minden bánt.
  Uram, Te megérted, szívem mit kíván.

  Válasz

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.