Ki nekem Jézus?

Kedves Testvérem!

Milyen volt a délelőtt?
Vajon sikerült annyira nyitottnak lenni, hogy felismerjem, ha Isten mondani akarna nekem valamit? Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni? Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat, és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

DÉLI GONDOLAT:
Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. 
(Mt 16, 13-19)

Hitünk megköveteli, hogy személyes választ adjunk a kérdésre: ki számomra Jézus (az Emberfia)? Nem elég, ha általános kifejezéseket mondok… Nem elég, ha csak megismétlem Péter szavait…
Én.
Most.
Kinek tartom Jézust? Ki nekem Ő?

.

TARTSAK MOST EGY KIS CSÖNDET ÉS GONDOLJAM ÁT EZEKET A KÉRDÉSEKET: 
Előbb azonban tudatosítsam magamban, hogy az Úr itt van, jelen van és szeretettel néz rám!

Ki nekem Jézus Krisztus? Próbáljak meg most válaszolni – ne csak a fejemmel, hanem a szívemmel is. A választ egy rövid imádságban adhatom meg.

A nagyböjt is arról szól, hogy választ adjak Jézusnak, hogy Ő ki nekem és az életemmel, a cselekedeteimmel bizonyítsam.

.

IMÁDSÁG

Áldjad, lelkem, az Urat,
egész bensőm az ő szent nevét áldja!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!
Ő megbocsátja minden bűnödet,
és minden betegségedet meggyógyítja.
Életedet megváltja a sírtól,
szeretetével és könyörületével meg is koronáz.
Egész életedet elhalmozza javakkal,
és megújul ifjúságod, mint a sasoké.
Az Úr igazságot szolgáltat,
és minden elnyomottnak megvédi jogát.
Mózessel megismertette útjait,
és Izrael fiaival nagy csodáit.
Könyörületes az Úr, és jóságos,
hosszan tűrő és nagy irgalmú.
Nem pöröl velünk szüntelen,
és haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk,
és nem gonoszságunk szerint fizet vissza.
Mert amilyen messze van az ég a földtől,
olyan nagy a szeretete az őt félők iránt.
És amilyen távol van napkelet napnyugattól,
olyan messzire veti el vétkeinket.
És ahogyan az atya megkönyörül fiain,
úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt.
Ő jól tudja, hogy miből formált,
nem felejti, hogy csak por vagyunk.
Az ember napjai olyanok, mint a fű,
virul, mint a mező virága;
de egy kis szellő, s már vége van,
a helyét sem ismerik többé.
(102. zsoltár)

Szép délutánt kívánok!

16 válaszok
 1. dr.Balykó Barnabásné
  dr.Balykó Barnabásné says:

  Drága Jézusom, Te vagy a Megváltóm, a Mindenható Atyaisten Fia, aki értem feláldoztad Magad a kereszten, s felvitted oda a világ összes bűnét az enyéimmel együtt. Kiengesztelted értünk az Atyát, aki megbocsátotta a bűneinket és végtelen szeretetével terelget bennünket az Örök Életre felé. Ha végigkísérlek a keresztúton gondolatban, imában, szinte érzem a vérző sebeid fájdalmát, a töviskorona mérge áramlik szét a testedben, s ahogy egyre elgyötörtebb leszel. Nehéz a kereszted, mi tettük azzá Uram! Mégis, halálod után elküldted számunkra a Vigasztaló Szentlelket szeretetből.
  Arcom szégyen borítja el, szívem belesajdul abba, hogy mi azóta is, napról-napra, szánalmas kisebb és szégyenteljes nagyobb bűnökkel újra megfeszítünk Jézusom!
  Uram kérlek, bocsáss meg élőknek és holtaknak egyaránt! Segíts, hogy különösen a böjti időben, de mindig áldjunk és hálát adjunk Neked! Segíts, hogy elkerüljük a bűnt és tárjuk ki szívünket, hogy elfoglalhasd bene királyi trónodat! Segíts, hogy Veled és Benned éljünk! Segíts, hogy mindig lássunk Téged a kereszten, ott a hegyen Ég és Föld között, hogy ne okozzunk többé fájdalmat Neked! Segíts, hogy a Te szereteteddel lássuk embertársainkat!
  Hallgass meg kérlek Uram, bízom Benned! Ámen.

  Válasz
 2. Orbán Viktória
  Orbán Viktória says:

  R. Zsuzsa válaszait folytatnám:
  Ki nekem Jézus?
  1. Atyám
  2. Barátom
  3. Társam, akivel kávézni szoktam
  4. Házigazda, Aki meghív asztalához – és mindig megvár a beharangozással
  5. Vendégem áldozás után
  6. Gondviselőm, Intézőm, Akinek kezében ügyeim a legjobb helyen vannak
  7. Akihez mindig szólhatok, mert mindig velem van
  8. A legjobb orvos
  9. És a legjobb Főnök, Akinek munkatársa lehetek
  10. (Ráadásul Őnála nincs óra, úgyhogy sosem kések el.)

  Válasz
 3. Enikő
  Enikő says:

  Jézus az én pásztorom, tanítóm, megváltóm, gyógyítóm, életem tartóoszlopa, aki nélkül semminek nincs értelme.

  Válasz
 4. Bea
  Bea says:

  Jézus az én Megváltót, aki felvitte a keresztre a bűneimet és vérével lemosta vetkeimet, meghalt értem is. Megszabaditott, hogy örök életem legyen. Jézus Krisztus által vezetve Isten áldásainak csatornájává válhatok és az Ő szeretetének teljességében békességet találok.
  Hálás vagyok a lelki közösségért és a mai üzenetekért. Köszönöm. Isten áldása legyen a közösségen.

  Válasz
 5. Szakálné Erzsi
  Szakálné Erzsi says:

  A mai napon is megtapasztaltam a Mindenható Atya Isten, a Teremtő segítségét. Meghallgatta búmat, bánatomat, segítségért imádkozva kért fohászomat kisunokám ügyében, akinek édesanyja – az én drága gyermekem – elhunyt. A segítség Istentől kapott hitem megerősítésében és a feladat megoldáshoz adott megvilágosodás utáni gondolattal, a megoldáshoz vezető úton való feladat elvégzéshez erőt adott. Imám után panaszom meghallgatásra talált és segítséget kaptam hatósági személytől a nagy lelki terheket okozó probléma feloldáshoz. Hálás szívvel mondok köszönetet érte. Istennek legyen hála. Amen.

  Válasz
 6. Guido
  Guido says:

  Jézus, nekem a menedék, a gyógyító,a lelki vigasz. Erőt ad a hétköznapi gondok leküzdésében. Benne soha nem csalódtam.

  Válasz
 7. Baló Ildikó
  Baló Ildikó says:

  Uram!- Te vagy az én barátom és tanítom. Te vagy, aki az igazak ûtján tartasz.
  Add, hogy mindig felismerjem a Te szavadat és megtegyem akaratodat.
  Add, hogy sohase tétovázzak, hanem azonnal cselekedjek amennyiben a helyzet úgy kivànja.
  Amen

  Válasz
 8. Szalontai Mihályné
  Szalontai Mihályné says:

  Nekem Jézus az életem rendezője.Figyelmeztet, ha nem a jót választom.
  Sajnos előfordult hosszú életem során, hogy nem értettem a jelekből, nem igazán figyeltem,
  amit később vettem csak észre.
  De ezeket mindig megbeszéltük Jézussal és jobban figyeltem.Azt kérem a Jézus Krisztustól,
  segítsen , amiben én bízva-bízom mindig meghallgatott,
  Köszönöm !
  Áldott legyen a neved.

  Válasz
 9. Frics Gyuláné
  Frics Gyuláné says:

  Jézus a MINDENEM! Aki nélkül nem lennék az, aki vagyok.
  Mindent neki köszönhetek: támaszt, biztatást, segítséget, testvért és barátot
  Gyakran csak utólag világosodik meg előttem, hogy kérés nélkül is, „ezt is” Neki köszönhetem.
  A nagy hibám, hogy ennyi jó megtapasztalásának ellenére nem vagyok eléggé hálás!
  Túl kevésnek tartom azt a köszönöm-öt, de még ekkor is én kapok ajándékot: a szívem melegséggel
  telik meg.
  Bocsáss meg uram hálátlanságomért!

  Válasz
  • Steflerné Gyorgyi
   Steflerné Gyorgyi says:

   Olyan tökéletesen hasonlítanak leírt gondolatai, és hitvallása ahhoz, amit úgyanilyen gondolatokkal és megtapasztalásokkal le akartam írni, hogy most válaszomban csatlakozom az Ön saját gondolataimat is tükröző csodálatos, igaz és megtapasztalt Istennel kapcsolatos élményeihez, gondolataihoz, hogy nem írom le ugyanezt mégegyszer!

   Válasz
   • Ágnes
    Ágnes says:

    „Gyakran csak utólag világosodik meg előttem, hogy kérés nélkül is, “ezt is” Neki köszönhetem.” .. gyönyörű gondolat, és megtapasztalás! Én is tanúsíthatom!!!

    Válasz
 10. R.Zsuzsa
  R.Zsuzsa says:

  Ki nekem Jézus? Atyám, akihez odabújhatok, a barátom, akivel útjaimat együtt járom, aki vár engem a Kápolnában. Nap, mint nap találkozunk, meghív, megerősít. Dicsőség!

  Válasz
 11. Irénke
  Irénke says:

  Hálás szívvel köszönöm a mai elmélkedéseket, kérdéseket, imákat. Nagy szükségünk van erre az
  útmutatásra, másképp készülünk a nagyböjtre. Ma este a férjemmel és unokánkkal közösen me-
  gyünk misére, ebben a legnagyobb öröm, hogy hárman megyünk.
  Ma többet imádkoztam, elmélkedtem a nagyböjti időszakról. Ettől a lelki feltöltődéstől szebb lett a
  mai napom.
  Hálásan köszönöm.

  Válasz
 12. Pélyi Andrásné
  Pélyi Andrásné says:

  Szívem minden melegével köszönöm ezt az újabb lelki feltöltődést szolgáló imanapot.
  Már a reggeli ima után kaptam a Szentlélektől egy útmutatást, hogy amit korábban többször, nem helyes módon megtettem, most ne tegyem és nem is tettem meg.
  Úgy érzem ez is a böjt egy formája.
  Ettől az egész délelőtt könnyebb, felszabadultabb lett.
  Köszönet és hála érte!

  Válasz

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük