Máriának elmondhatom


NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2024

4. Állomás: Máriának elmondhatom


KEZDŐ IMA:

Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

SZENTÍRÁSBÓL:

Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és Szalome. (Mk 15,40)

Simeon megáldotta őket és így szólt (a Gyermek anyjához) Máriához: Sokak romlására és föltámadására lesz Ő Izraelben: Jel, amelynek ellenszegülnek és a te lelkedet is tőr járja át! – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése. (Lk 2,33-35)

Tarts egy kis csöndet! Próbáld beleélni magadat Jézus helyzetébe! Hogyan hatnak rád a Szentírás szavai? 

Elmélkedés

Isten azt akarta, hogy az élet a szülés fájdalmain keresztül jöjjön a világra: egy asszony fájdalmain keresztül, aki életet hoz a világra. Mindenkinek szüksége van anyára, még Istennek is. „Az Ige testté lett” (Jn 1,14) egy szűz lány méhében. Mária befogadta Őt, és világra hozta Betlehemben, bepólyálta, vigyázott rá, és felnevelte szeretetének melegével, és vele [Jézussal] érkezett el az ő „órájához”. 

Most, a Kálvárián beteljesedik Simeon jóslata: tőr járja át a lelkét. Mária újra látja fiát, megcsúfoltan és teljesen kimerülten a kereszt súlya alatt. A kisírt szemű anya teljesen osztozik fia fájdalmában, szemében viszont remény is csillog, mert attól a naptól fogva, hogy igent mondott az angyal üdvözletére (vö. Lk 1,26–38), szemében mindig ott tükröződött az az isteni fény, amely most, a szenvedés napján is benne ragyog. 

Mária nő és anya. Bölcsesség és szeretet. Mária mindenki anyjaként „a remény jele az összes nép számára, amelyek a szülés fájdalmait szenvedik”, „misszionárius asszony, aki hozzánk lép, hogy elkísérjen minket életünkben”, és „igazi anyaként velünk jár, velünk küzd, és állandóan árasztja felénk Isten szeretetének közelségét” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 286).

Emlékezés

Hányszor előfordult már, hogy úgy érezted, senki nem ért meg, senki nem áll melletted, magadra maradtál a problémáiddal. 

Tarts egy kis csöndet és idézd fel, mikor volt legutóbb ilyen!

Mária követte az Üdvözítőt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária a szíve mélyéig együtt szenved fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval. Mária szívét a fájdalmak tőre járta át, s ezért érti meg ő az én szenvedésemet is. 

Hála

Hála telt szívvel gondolok arra, hogy amikor testi-lelki gondok kínoznak, vagy bűn terhe nyomaszt, van kihez fordulni. Mária közbenjáróm, égi édesanyám, vigasztalóm, menedékem. Ő odavezet fiához, a szenvedő Megváltóhoz.

Fogalmazzuk meg hálánkat a saját szavainkkal!

Gyógyulás, cselekvés

Amikor bajban vagyok, forduljak az imádságban bátran Máriához! Kérjem az Ő közbenjárását! Az egyik legszebb imádság a Rózsafüzér, melynek titkai közül kiválaszthatjuk azokat egy-egy alkalommal, amelyek lelkiállapotunknak leginkább megfelelnek.

Tartsak egy kis csöndet és határozzam el magam!

Imádság 

Ó, Mária, az Úr édesanyja, te voltál isteni fiad számára első visszfénye az ő Atyja irgalmasságának, azé az irgalmasságé, amelynek kinyilvánítását kérted tőle Kánában. Most, hogy fiad feltárja előttünk az Atya arcát a szeretet legvégső következményeiig, csendesen nyomába lépsz, mint a kereszt első tanítványa. 

Ó, Mária, hűséges szűz, viseld gondját minden szenvedőnek itt a földön. Segíts minden anyát, hogy gyermekeit Isten szeretetének gyengédségében nevelje, a megpróbáltatás órájában pedig kísérje útjukat hitének csendes erejével! (Ferenc pápa) 

***** 

Uram, szenvedéseid óráiban vigasztalást találtál édesanyád tekintetében. Milyen jóleső érzés megértő emberekre lelni! Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaim szenvedése iránt, főként szüleim, testvéreim, barátaim szenvedése iránt! 

Záró ima 

Miatyánk, Üdvözlégy 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek …

***

 

HA VAN OLYAN GONDOLATOD, SAJÁT ÉLMÉNYED, AMIT SZÍVESEN MEGOSZTANÁL VELÜNK EZEN KERESZTÚTI ÁLLOMÁSSAL KAPCSOLATOSAN, ÖRÖMMEL VESSZÜK !

HA SZERETNÉD, HOGY A KERESZTÚTON ELMÉLKEDŐK IMÁDKOZZANAK ÉRTED VAGY A TE SZÁNDÉKODRA, ÍRD IDE A HOZZÁSZÓLÁSHOZ AZ IMASZÁNDÉKODAT!


Korábbi stációkat itt nézheted meg:
1. stáció / 2. stáció / 3. stáció /


 

1 válasz
  1. Eva
    Eva says:

    Kérem imádkozzanak gyógyulásért, szabadulásért, életem helyreállásáért. Itt ember már semmit sem tehet.
    Köszönöm!

    Válasz

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük