Nem siránkozom, inkább cselekszem


NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2024

8. Állomás: Nem siránkozom, inkább cselekszem


KEZDŐ IMA:

Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

SZENTÍRÁSBÓL:

Nagy tömeg követte [Jézust], asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak.(Lk 23,27-30)

Tarts egy kis csöndet! Próbáld beleélni magadat Jézus helyzetébe! Hogyan hatnak rád a Szentírás szavai? 

Elmélkedés

Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látványa. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. 

Jézus, jól lehet a fájdalom meggyötörte, és az Atyánál keres védelmet, együttérez az őt követő néppel, és megszólítja a nőket, akik a Kálváriára vezető úton kísérik. Szava határozott felhívás a megtérésre. 

Ne miattam sírjatok, mondja a názáreti, mert én az Atya akaratát cselekszem, hanem magatok miatt sírjatok, valahányszor nem teszitek meg Isten akaratát! 

Isten Báránya az, aki beszél, és aki a világ bűnét hordozza vállán. Megtisztítja Jeruzsálem e leányainak tekintetét, akik itt még tökéletlenül fordulnak hozzá. „Mit tegyünk?” – mintha ezt kiáltaná e nők sírása az Ártatlan előtt. Ugyanezt a kérdést tették fel az emberek Keresztelő Jánosnak is (vö. Lk 3,10), de Péter apostol hallgatósága is ezt ismétli majd pünkösd után, amikor Péter szavai szíven találják őket: „Mit tegyünk?” (ApCsel 2,37). 

A válasz egyszerű és világos: „Térjetek meg!” Személyes és közösségi megtérésről van szó. „Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok” (Jak 5,16). Nincs megtérés a szeretet gyakorlása nélkül. A cselekvő szeretet az egyház létmódja.38 

Emlékezés 

Előfordulnak az életünkben, hogy a bűneinkbe, rossz szokásainkba, ragaszkodásainkba, helytelen cselekedeteinkbe, félelmeinkbe beragadunk, lefagyunk, lebénulunk. Ahelyett, hogy megpróbálnánk változtatni az életünkön, inkább siránkozunk, sajnáltatjuk magunkat, vagy éppen Istent hibáztatjuk, hogy nem segít. Pedig Ő ott áll mellettünk ebben az időszakban is.

Tarts egy kis csöndet és idézz fel olyan esetet, amikor voltak is „beragadásaid”, amikor inkább magadat sajnáltattad.
Milyen érzés így visszatekinteni erre az állapotra? 

Hála

Hála lehet a szívünkben, hiszen egész keresztáldozata és feltámadása azért történt, hogy magához vonzon minket. Köszönjük meg, hogy adja kegyelmét mindennap a megtérésünkhöz.

Fogalmazzuk meg hálánkat a saját szavainkkal!

Gyógyulás, cselekvés

Jézus maga buzdít bennünket a megtérésre. A megtérés azt jelenti, hogy a figyelmünket nem magunkra irányítjuk (bármennyire is ez lenne a legkényelmesebb), hanem Jézusra. 

Kérdezzük meg magunktól egy adott helyzetben: „Mit tenni most Jézus?” Mit jelenthet számomra a megtérés a gyakorlatban, a hétköznapokban? 

Tartsak egy kis csöndet és határozzam el magam! 

Imádság

Add Uram, hogy nem törődve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek! Ne engedd, hogy kishitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, amikor hiányzik belőlem a lelkesedés lendülete. Sőt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni. 

Urunk, Jézus, segítsd kegyelmeddel megtérésünk útját, hogy hozzád térjünk, közösségben testvéreinkkel, akik számára azt kérjük, hogy a te irgalmas szíveddel tudjunk feléjük fordulni, azzal az anyai szívvel, amely képessé tesz minket arra, hogy gyengéd és együttérző szeretettel szeressük egymást, és önmagunkat is képesek legyünk feláldozni felebarátaink üdvösségéért! 

***** 

Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad. Néped bűnét megbocsátottad, minden vétkét betakartad. 

Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad. Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk! (85. zsoltárból) 

Záró ima 

Miatyánk, Üdvözlégy 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek …

***

 

HA VAN OLYAN GONDOLATOD, SAJÁT ÉLMÉNYED, AMIT SZÍVESEN MEGOSZTANÁL VELÜNK EZEN KERESZTÚTI ÁLLOMÁSSAL KAPCSOLATOSAN, ÖRÖMMEL VESSZÜK !

HA SZERETNÉD, HOGY A KERESZTÚTON ELMÉLKEDŐK IMÁDKOZZANAK ÉRTED VAGY A TE SZÁNDÉKODRA, ÍRD IDE A HOZZÁSZÓLÁSHOZ AZ IMASZÁNDÉKODAT!


Korábbi stációkat itt nézheted meg:
1. stáció / 2. stáció / 3. stáció / 4. stáció / 5. stáció / 6. stáció / 7. stáció /


 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük