Reggel – a Hálaadás Napja #1

Legyen a mai napunk olyan, hogy igyekszünk mindenben, ami történik velünk, megtalálni a jót, a szépet, az örömöt, amiért hálát adhatunk! Fedezzük fel, hogy mit üzen az Isten azok által, akikkel találkozunk! Akár jó, akár rossz dolog ér, abban hogyan találhatjuk meg Isten kegyelmét, ajándékát?

Nagy és szép kihívás ez a mai napra! Gyere, tarts velem!

Kezdjük a reggelt! A következő videót hajnali 04:40-kor vettem fel:

Amikor nehéz időszakon mész keresztül – amikor úgy tűnik, hogy a dolgoknak nincs értelme, amikor nem érted mi történik, amikor az imáid megválaszolatlanok maradnak, vagy amikor minden rosszul alakul – a hála növeli a hitedet.

A jó dolgokért könnyű hálát adni Istennek. Azonban, amikor a rossz dolgok közepette is hálát tudsz adni, a hited növekszik és a lelki gyökereid is egyre mélyebbre hatolnak.

A Bibliában olvashatunk arról, amikor Habakuk próféta nehéz időkön ment keresztül. Ezt mondta: „Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.” (Hab 3:17-18, NIV fordítás)

Habakuk nem azokért a dolgokért adott hálát Istennek, amelyek rosszul alakultak az életében. Mi volt akkor az indítéka arra, hogy hálát adjon? Ezt mondja: „De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.”

Habakuk képes volt azt mondani, hogy „Minden rosszul alakul az életemben, de hálás lehetek, mert az ÚR az én szabadító Istenem. Ő majd kiszabadít a nehézségekből, és Ő majd átsegít ezen az egészen. Nem vagyok egyedül, Ő nem hagyott el engem, ezért én mindig hálát adok Istennek.”

A legnagyobb próbája a hitünknek az, hogy hálát tudunk-e adni Istennek, amikor az életünkben probléma és nehézség van. Ez mutatja meg, hogy a lelki gyökereink milyen mélyen vannak.

Amikor nehéz időszakon mész keresztül, fontos, hogy a figyelmed ne arra irányítsd, ami elveszett, hanem arra, ami megmaradt, és légy hálás érte. Nem számít, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok az életedben, mindig van ezernyi más dolog, amiért hálás lehetsz.

És nem számít, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok az életedben, mindig hálát adhatsz Istennek azért, mert Ő Isten, és Ő ígéretet tett, hogy végig kitart melletted, megsegít, megerősít, gondoskodik rólad, csodákat tesz és megválaszolja imáidat. Ő megígérte, hogy még ha a dolgok nem is úgy alakulnak, ahogy te eltervezted vagy szeretnéd, neki van hatalma arra, hogy ezeket is a javadra fordítsa.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • A Bibliában milyen ígéreteket találunk Istentől, amelyek segítenek emlékezni arra, hogy ki Ő és mit tesz értünk a nehéz időkben?
 • Gondolj egy olyan ismerősödre, akin jól látható, hogy erős a hite, amikor nehézségeken megy keresztül. Mi jellemzi ennek a személynek a lelki életét?
 • Miért mutat meg olyan sokat a lelki érettségünkről az, hogy hálát tudunk adni Istennek a rossz vagy nehéz körülményeink ellenére is?
11 válaszok
 1. Zsolt
  Zsolt says:

  Az Úr szeretetének legmegindítóbb, elgondolkodtatóbb példája a tékozló fiú története, amelyet legtömörebben ez a páli idézet foglal össze és adhat erőt saját gyengeségünk vagy a minket ért sérelmek idején:
  „Ám ha hűtlenné válunk, ő azért hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” 2Tim 2,13

  Válasz
 2. Andrea
  Andrea says:

  Kedves István!
  Hálásan köszönöm, hogy azért keltél ilyen korán, hogy megmutasd nekünk a napkeltét!:-)
  Az Úr áldjon és őrizzen téged/minket minden nap! Andrea:-)

  Válasz
 3. Icu
  Icu says:

  Kedves testvéreim!
  Én ma megaludtam, 7:06-kor ébredtem.
  Az eső csendesen esett még egy ideig,és én örültem az éltető víznek.A kitárt ablakokon hűs, párával terhes levegő áramlott be, és a finom teát, kávét fogyasztva ráérősen hangolódtam a teremtő világra.Még nem olvastam semmit, óvtam a nap érintetlenségét, és hálát adtam, mint szoktam,reggeli imám elvégeztével.
  Most ragyog már a világ, a nap letörölte a könnyeit, és én felcsipegettem a Ti napindító gondolataitokat, megosztásitokat.
  Élvezem az itteni találkozás útravaló morzsáit,és magam is próbáltam felidézni az Írás ajánlott részeit. Kicsit bele is feledkeztem, s eltörpült minden sürgető dolog, amik azért megvártak, de a lendület ezzel nem tört meg.
  Érzem, kivételesen különleges lesz ez a mai nap…
  Hihetetlen gazdagnak érzem a lelkem, és új erőkkel áldottnak.
  Köszönöm Nektek, és kiváltképpen Istvánnak a csodálatos hálaadási nap indítását!
  Icu

  Válasz
 4. Ágnes
  Ágnes says:

  ..”A sátán erre megkérdezte: »Vajon ok nélkül istenfélő-e Jób? Hisz te megoltalmaztad őt, a házát és egész vagyonát; megáldottad keze munkáját és gyarapodott jószága a földön! De bocsásd csak rá egy kissé a kezedet és verd meg mindenét, amije van, akkor bizony szemtől szembe áld majd téged!« Ezt mondta erre az Úr a sátánnak: »Nos, a kezedbe adom mindenét, amije van; őrá azonban ne nyújtsd ki kezedet!« Erre eltávozott a sátán az Úr színe elől…”/Jób 1.9-12 /
  Régebben kevesebbet foglalkoztam az Ószövetség történeteivel. Ez a bilbliai fejezet azonban az életem útmutatója lett. Isten szabad kezet adott a sátánnak Jób teljes családjával, vagyonával kapcsolatban, de Őt magát nem adta…Jób kipróbálása, és helytállása csodálatos. Amikor én nehéz helyzetbe kerültem, az veszteségem töredéke volt csak amit Jóbtól elvettek. Egyedül Isten a kincs, a vagyon, aki tudja mit miért tesz velem, és az nem lehet ROSSZ.
  A második kérdésre a válaszom: Ez az ember akire felnézek, végtelenül alázatos, és elfogadó. Elfogadó minden helyzetben és körülményben sosem kételkedik Isten jelenlétéről az életében. Sokaknak már nevetséges a viselkedése, de ez Őt nem zavarja. Számomra is irigylésre méltó az imaélete!
  A harmadik kérdésre csak annyit válaszolnék: ebben még nagyon sokat kell fejlődnöm. Van előttem példakép, több is (többek között Jób, Jézus) igyekszem legyőzni magamban az „ego”-t a belső mormogásokat, hogy gondolataimba is mélyen bevésődjön: Isten mindenről tud….ezt is látja….engedi ezt a megpróbáltatást….csiszolódom általa….de SOSEM engedi el a kezemet, és nem mond le rólam.

  Válasz
 5. Laufer József
  Laufer József says:

  Kedves István!
  Köszönöm szépen a reggeli köszöntőt egy csodálatos napfelkeltével. Köszönöm szépen a bátorító gondolatokat. Igen, sajnos sokszor elmulasztom a hálaadást amim van és amit az Úr ad naponta amit természetesnek veszek. A karantén időszakban többet foglalkoztam a lelki életemmel. Nagyon jó tudni, hogy Jézus olyannak fogad el amilyen vagyok. Egyedül csak ő szeret feltétel nélkül. Alapidentitásom az, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok.
  Légy áldott, Jézus névében, legyen áldott családod és a szolgálatod!

  József

  Válasz
 6. Vadnai+Zsuzsanna+Katalin
  Vadnai+Zsuzsanna+Katalin says:

  Most épp nagyon aktuális Máté evangéliumának 6. fejezete. Drága vejem évek óta küzd daganatos betegséggel. Már a harmadik sorozat kemoterápiát kapja, és ráadásul a héten be is lázasodott, így a kezelés elmaradt. Tegnap volt Covid szűrésen, és csak reménykedünk, hogy nem kapta meg a vírust. A betegsége eddigi ideje alatt példát adott mindannyiunknak, hogy nem szabad a hitünket, reményünket Isten szerető irgalmában elveszíteni. Eddigi életét és munkásságát a végtelen Istenre hagyatkozás jellemzi. Imádságos türelemmel viseli az élet nehézségeit, holott érzi és tudja, hogy élete minden napja Isten kezében van. Soha nem a maga hasznát, jólétét érzi, hanem azt, hogyan tud minél több embernek segítségére lenni, sokszor saját maga egészségének a figyelembe vétele nélkül. Valóban megéli azt, hogy elég a napnak a maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról.
  Kérlek benneteket imádkozzatok érte, hite ne hagyja el, és imádkozzatok azért, hogy Isten segítségével gyógyuljon meg.

  Válasz
  • Ágnes
   Ágnes says:

   Kedves Zsuzsanna! Édesanyám is daganatos betegségben szenvedett. Több kemoteápiás kezelése is volt. Az első időszakban megdöbbenés volt kereste a miérteket, befelé fordult. Aztán ahogy elfogadta a betegséget és jártunk a kezelésekre, az „új” betegeknek Ő lett az istápolója. Megérkezvén a váróterembe lelket próbált önteni a kétségbeesett új betegekbe. Teljesen megváltozott! Betegen lett lelkigondozó! Csodálatos volt a számomra megélni mekkora örömmel tölti el, tölti fel saját magát azzal, hogy másokon segít. Igen jól írtam.. Ő ezzel töltődött fel, állapota, hangulata javult. Istennek legyen hála érte. 13 éve már hogy „elköltözött” de most olyan jó volt felidézni….. Imádkozni fogok a vejedért is!

   Válasz
 7. Vadnai+Zsuzsanna+Katalin
  Vadnai+Zsuzsanna+Katalin says:

  Máté evangéliuma 6. fejezet
  26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? 27Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? 28Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 29mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 30Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 31Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 32Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. 33Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! 34Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.

  Válasz

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük