Szabadulok ragaszkodásaimból


NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2024

9. Állomás: Szabadulok ragaszkodásaimból


KEZDŐ IMA:

Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

SZENTÍRÁSBÓL:

Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. (Jn 19,17)

Ő isteni állapotban volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta kiváltságnak, hanem rabszolgasorsot vállalva kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez.(Fil 2,6–7)41 

Tarts egy kis csöndet! Próbáld beleélni magadat Jézus helyzetébe! Hogyan hatnak rád a Szentírás szavai? 

Elmélkedés

Újra és újra leroskad az Úr: mivel én olyan szánalmasan, bukdácsolva járok a megismert igazság útján. Olyan szégyenletesen ragaszkodom bűnös szokásaimhoz, megrögzöttségeimhez! Hányszor ígértem már meg magamnak, hozzátartozóimnak, hogy megváltozok, még sem megy. 

Péter háromszor is megtagadta. Az ismételt bűnök, rossz szokások (mások kritizálása, alkoholfogyasztás, sok TV nézés, stb) Jézust ismét a föld porába kényszerítik. Elesik újra, hogy te újra fölemelkedj! Ez a lényeg: nem marad lent a kilátástalan helyzetben, hanem erőt vesz magán. 

Senki nem lesz fölmentve a szigorú ítélet alól. Mások vállára tesszük a bűnösség ítéletét, közben Jézus a saját vállait adja valamennyi bűnös helyett. Szívesen ítélkezünk mások fölött, Krisztus pedig a fájdalmak útján magára veszi mindenki bűnét és kéri az Atyát: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”. Nem számítanak a megmosott kezek, de azok igen, amelyek mellüket verik és mondják: Irgalmazz, Uram, nekem bűnösnek! 

Isten Fia ezzel az eséssel még szilárdabb helyet foglal el az emberiség történelmében. És minden pillanatban kíséri a szenvedő emberiséget. „Veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

Emlékezés

Vannak-e olyan rossz szokásaid, ismétlődő hibáid, bűneid, ragaszkodásaid, amelyeket már hosszú évek óta cipelsz magaddal? Tarts egy kis csöndet és gondold végig, melyek lehetnek ezek! Melyik az, ami leginkább nyomaszt, melyiktől szeretnél leginkább szabadulni és miért? 

Hála

Hálát adhatunk, hogy Isten szabadságra hívott meg! Dönthetünk jó és rossz között. Csak rajtunk múlik, mit választunk. Az Úr szeretne kiszabadítani minket minden megkötözöttségből, hogy ne szolgaságban éljünk, hanem az Isten fiainak mérhetetlen szabadságában. 

Fogalmazzuk meg hálánkat a saját szavainkkal!

Gyógyulás, cselekvés

Változásra van szükségem. Az ismétlődő bűnök, rossz szokások pont abból fakadnak, hogy ragaszkodunk nagyon anyagi dolgokhoz, érzésekhez, elképzelésekhez, vágyakhoz. Mit tehetek? Tanuljak meg elengedni! Amilyen túlzott ragaszkodást felfedezek magamban, vigyem Isten elég imádságban és kérjem a szabadság, az elengedés kegyelmét.

Tartsak egy kis csöndet és határozzam el magam!

Imádságok

Urunk, Jézus, elterülve ezen a szikkadt földön közel vagy minden szenvedő emberhez, hozzám is, és erőt öntesz szívembe, hogy fel tudjak kelni. Kérlek, irgalmasság Istene, amikor padlóra kerülök, mindenféle okokból: személyes bűnöm miatt, megromlott házasságom miatt, mert a magányosság gyötör, elveszítettem munkámat, családi drámák miatt, vagy mert aggódok a jövőért. Éreztesd meg velem, hogy nem vagy távol tőlem, mert hozzád, ki a megtestesült irgalom vagy, az az ember áll legközelebb, aki leginkább megbocsátásra szorulónak érzi magát, és még, minden remény ellenére remél”. 

***** 

A megpróbáltatás napján hallgasson meg az Úr, védelmezzen meg Jákob Istenének neve! Küldjön neked segítséget szentélyéből és Sionból oltalmazzon téged! Emlékezzék minden áldozatodra, legyen kedves előtte égőáldozatod! Adja meg neked, amit szíved kíván, s váltsa valóra minden tervedet! (20. zsoltárból) 

Záró ima 

Miatyánk, Üdvözlégy 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek …

***

HA VAN OLYAN GONDOLATOD, SAJÁT ÉLMÉNYED, AMIT SZÍVESEN MEGOSZTANÁL VELÜNK EZEN KERESZTÚTI ÁLLOMÁSSAL KAPCSOLATOSAN, ÖRÖMMEL VESSZÜK !

HA SZERETNÉD, HOGY A KERESZTÚTON ELMÉLKEDŐK IMÁDKOZZANAK ÉRTED VAGY A TE SZÁNDÉKODRA, ÍRD IDE A HOZZÁSZÓLÁSHOZ AZ IMASZÁNDÉKODAT!


Korábbi stációkat itt nézheted meg:
1. stáció / 2. stáció / 3. stáció / 4. stáció / 5. stáció / 6. stáció / 7. stáció / 8. stáció /


 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük