Bejegyzések tőle Vereb István

Lezárulnak a dolgaim

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 14. Állomás: Lezárulnak a dolgaim KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide […]

Nyugodt és türelmes leszek

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 13. Állomás: Nyugodt és türelmes leszek KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki… Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot ne törjetek benne!” (…) Arimateai József, aki… csak titokban […]

Meghalok önmagamnak

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 12. Állomás: Meghalok önmagamnak KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. A Nap elsötétedett és a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Ezekkel a […]

Kiszolgáltatott vagyok

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 11. Állomás: Kiszolgáltatott vagyok KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: A harmadik óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták: „A zsidók királya.” Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyiket jobbjára, a másikat baljára. Így beteljesedett az Írás […]

A megfosztottság érzése

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 10. Állomás: A megfosztottság érzése KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne […]

Szabadulok ragaszkodásaimból

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 9. Állomás: Szabadulok ragaszkodásaimból KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. (Jn 19,17) Ő isteni állapotban volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta kiváltságnak, hanem rabszolgasorsot vállalva […]

Nem siránkozom, inkább cselekszem

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 8. Állomás: Nem siránkozom, inkább cselekszem KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Nagy tömeg követte [Jézust], asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek […]

Újra talpra állok

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 7. Állomás: Újra talpra állok KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Kedvemet lelem a nélkülözésben, az üldözésben és a szorongatásban, melyeket Krisztus szeretetéért viselek. Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. (2Kor 12,10) A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték […]

Hálás vagyok Krisztus arcáért!

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 6. Állomás: Hálás vagyok Krisztus arcáért KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Nagy tömeg követte, asszonyok is. (Lk, 23, 27) Nem volt sem szép, sem ékes, külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, […]

Szükségem van másokra

NAGYBÖJTI KERESZTÚT 2022 5. Állomás: Szükségem van másokra KEZDŐ IMA: Dicsérünk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! SZENTÍRÁSBÓL: Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. (Lk 23,26) Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, ami […]